Zapraszamy na jazdę testową

Wybierz model

Arteon

Golf GTI TCR

Golf HB

Golf Variant

Golf Sportsvan

Passat Limousine

Polo

Tiguan

Touareg

Touran

Up!

Wybierz termin

Czerwiec

 • 25.06 wtorek

 • 26.06 środa

 • 27.06 czwartek

 • 28.06 piątek

 • 01.07 poniedziałek

 • 02.07 wtorek

 • 03.07 środa

 • 04.07 czwartek

 • 05.07 piątek

 • 08.07 poniedziałek

 • 09.07 wtorek

 • 10.07 środa

 • 11.07 czwartek

 • 12.07 piątek

 • 15.07 poniedziałek

 • 16.07 wtorek

 • 17.07 środa

 • 18.07 czwartek

 • 19.07 piątek

 • 22.07 poniedziałek

 • 23.07 wtorek

 • 24.07 środa

 • 25.07 czwartek

 • 26.07 piątek

 • 29.07 poniedziałek

 • 30.07 wtorek

 • 31.07 środa

 • 01.08 czwartek

 • 02.08 piątek

 • 05.08 poniedziałek

 • 06.08 wtorek

 • 07.08 środa

 • 08.08 czwartek

 • 09.08 piątek

 • 12.08 poniedziałek

 • 13.08 wtorek

 • 14.08 środa

 • 15.08 czwartek

 • 16.08 piątek

 • 19.08 poniedziałek

 • 20.08 wtorek

 • 21.08 środa

 • 22.08 czwartek

 • 23.08 piątek

 • 26.08 poniedziałek

 • 27.08 wtorek

 • 28.08 środa

 • 29.08 czwartek

 • 30.08 piątek

 • 02.09 poniedziałek

 • 03.09 wtorek

 • 04.09 środa

 • 05.09 czwartek

 • 06.09 piątek

 • 09.09 poniedziałek

 • 10.09 wtorek

 • 11.09 środa

 • 12.09 czwartek

 • 13.09 piątek

 • 16.09 poniedziałek

 • 17.09 wtorek

 • 18.09 środa

 • 19.09 czwartek

 • 20.09 piątek

 • 23.09 poniedziałek

 • 24.09 wtorek

 • 25.09 środa

 • 26.09 czwartek

 • 27.09 piątek

 • 30.09 poniedziałek

 • 01.10 wtorek

 • 02.10 środa

 • 03.10 czwartek

 • 04.10 piątek

 • 07.10 poniedziałek

 • 08.10 wtorek

 • 09.10 środa

 • 10.10 czwartek

 • 11.10 piątek

 • 14.10 poniedziałek

 • 15.10 wtorek

 • 16.10 środa

 • 17.10 czwartek

 • 18.10 piątek

 • 21.10 poniedziałek

 • 22.10 wtorek

 • 23.10 środa

 • 24.10 czwartek

 • 25.10 piątek

 • 28.10 poniedziałek

 • 29.10 wtorek

 • 30.10 środa

 • 31.10 czwartek

 • 01.11 piątek

 • 04.11 poniedziałek

 • 05.11 wtorek

 • 06.11 środa

 • 07.11 czwartek

 • 08.11 piątek

 • 11.11 poniedziałek

 • 12.11 wtorek

 • 13.11 środa

 • 14.11 czwartek

 • 15.11 piątek

 • 18.11 poniedziałek

 • 19.11 wtorek

 • 20.11 środa

 • 21.11 czwartek

 • 22.11 piątek

 • 25.11 poniedziałek

 • 26.11 wtorek

 • 27.11 środa

 • 28.11 czwartek

 • 29.11 piątek

 • 02.12 poniedziałek

 • 03.12 wtorek

 • 04.12 środa

 • 05.12 czwartek

 • 06.12 piątek

 • 09.12 poniedziałek

 • 10.12 wtorek

 • 11.12 środa

 • 12.12 czwartek

 • 13.12 piątek

 • 16.12 poniedziałek

 • 17.12 wtorek

 • 18.12 środa

 • 19.12 czwartek

 • 20.12 piątek

 • 23.12 poniedziałek

 • 24.12 wtorek

 • 25.12 środa

 • 26.12 czwartek

 • 27.12 piątek

 • 30.12 poniedziałek

 • 31.12 wtorek

Wybierz godzinę

Wybierz datę

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

*Termin jazdy potwierdzimy dopiero po zweryfikowaniu grafiku dostępności samochodu.

Podaj swoje dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych wyżej w celach marketingowych, przez Krotoski Cichy sp. z o.o. sp. k. Podanie moich danych osobowych było dobrowolne i świadome. Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Krotoski – Cichy sp. z o. o. sp. k. (KRS: 0000304253) numeru telefonu dla celów przekazania informacji handlowej. Podanie moich danych osobowych było dobrowolne i świadome. Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach zgody możemy podjąć z Panią / Panem kontakt w formie połączenia telefonicznego, wiadomości tekstowej lub/i multimedialnej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych od Krotoski – Cichy sp. z o. o. sp. k. (KRS: 0000304253). Podanie moich danych osobowych było dobrowolne i świadome. Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach zgody możemy przesłać do Pani / Pana drogą elektroniczną ofertę produktową w zakresie działalności dealerskiej oraz działalności agenta ubezpieczeniowego.

Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z poniższą informacją:*
1. Współadministratorami Państwa danych osobowych zebranych w drodze powyższego formularza są:
- Krotoski Cichy Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304253, (dalej także jako Spółka). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.
- Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. legitymująca się numerem KRS: 0000327143, adres: ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@vw-group.pl lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem „IOD”.

W zakresie powyższych zgód marketingowych, wyłącznym administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w tym celu jest Krotoski Cichy Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 51/53, legitymująca się numerem KRS: 0000304253, (dalej także jako Spółka). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź, e-mail: dane.osobowe@krotoskicichy.com, nr tel.: 785 012 459.

2. Wskazane wyżej dane osobowe są przetwarzane w celu zrealizowania jazdy testowej wybranym modelem pojazdu, a w przypadku zainteresowania Klienta, w celu przygotowania i prezentacji oferty handlowej. W przypadku wyrażenia jednej z wyżej wskazanych zgód marketingowych, dane osobowe przetwarzane będą również w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych. Wyrażenie zgody dla celu marketingowego jest dobrowolne, zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie w drodze wniosku złożonego drogą pisemną, telefoniczną lub e-mail na adresy wskazane w pkt. 1 a) przedmiotowej informacji.

3. Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie odbywa się w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 lit. b RODO). W przypadku wyrażenia jednej z powyższych zgód marketingowych przetwarzanie odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 lit. a RODO).

4. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili zawarcia oraz realizacji umowy oraz dalej do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok od tego dnia (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń) lub do chwili odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy. W zakresie wyrażonych zgód marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody oraz dalej w celach dowodowych, do chwili prawdopodobieństwa wygaśnięcia roszczeń (tj. do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok od tego terminu).

5. Kategorie odbiorców:
- podmioty administrujące stroną internetową, podmioty administrujące systemami teleinformatycznymi Spółki;
- w przypadku wyrażenia zgody marketingowej: podmioty wykonujące na rzecz Spółki zadania związane z marketingiem towarów i usług, np. agencje reklamowe, organizatorzy eventu, callcenter.

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.